Välkommen på framtidsseminarium! – Terveuloa tulevaisuusseminaariin!

Välkommen på framtidsseminarium kring temat "En framgångsrik mediebransch i Vasaregionen"

​[  Lataa ohjelma SUOMEKSI  ]

Vad kan vi göra för att skapa tillväxt i regionens medieföretag? Finns det förutsättningar för att skapa ett mediekluster och bli en synlig och attraktiv bransch för investeringar, talang och kunder? Kring dessa frågor möts vi onsdagen den 18.12 kl 13-15 på Cantare, Vörågatan 12 i Vasa.

Huvudtalare på seminariet är Mikael Byström från Tendensor. Tendensor är ett svenskt kunskapsföretag som är specialiserat på bland annat Cluster Brands , dvs att hjälpa kluster att utveckla sin kapacitet för marknadsföring och varumärkesbyggande. Tendensor ger stöd för att skapa, utveckla och förbättra varumärkesstrategier för individuella kluster och ”meta-varumärken” för regioner med flera kluster. Mikael är seniorrådgivare hos Tendensor och har en bakgrund som kommunikationsdirektör och har suttit i koncernledningen för publika företag som Trelleborg AB och Boliden AB.

Program:  
kl 13.00 Michaela Esch och Kimmo Rautanen, MediaCity: ”Välkommen”
kl 13.10 Mikael Byström, Tendensor: ”Klustersamarbete och varumärkesbyggnad”
kl 14.00 Suvi Markko, Vasek: ”Energiambassadören – ett 2-årigt perspektiv på ett samarbete mellan två branscher i praktiken”
kl 14.15 Simon Staffans, MediaCity: ”Att höras i bruset:  Att på ett meningsfullt sätt synas och höras i det enorma  brus av innehåll som finns, och samtidigt ge skäl för publiken att  engagera sig och verktygen att göra det, är en av de största  utmaningarna för producenter och brands idag. Hur ska vi attackera  den utmaningen?"
kl 14.30 Lasse Norrgård, MediaCity: ”Energy Media Lab – Vasaregionens nya mediekluster? Resutlatet av en utvecklingsprocess tillsammans med företagen” Presentationen följs av en diskussion och i samband med denna bjuder vi på förfriskningar.
kl 15.00

Seminariet avslutas

Framtidsseminariet ”En framgångsrik Mediebransch i Vasaregionen” utgör avslutningen av projektet Botnia360- den regionala mediebranschens arena för innovation och tillväxt. Seminariet är avgiftsfritt.

Anmäl dig senast måndag 16.12 2013 till Michaela Esch, michaela.esch[at]abo.fi

Programmet kan laddas ner som pdf.


Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.